โรงพยาบาลเกาะพีพี
  |  
 

ประวัติเกาะพีพี

 

หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่ในตำบลอ่าวนาง เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีระยะทางระหว่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร และห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 40 กิโลเมตร หมู่เกาะพีพีประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ รวมกัน 6 เกาะ ซึ่งประกอบด้วย เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะบิด๊ะนอก เกาะบิด๊ะใน เกาะยูง เกาะไผ่ นอกจากเกาะต่าง ๆ แล้วยังมีเวิ้งอ่าวที่สำคัญได้แก่ อ่าวโล๊ะลาน่า อ่าวโล๊ะดาลัม อ่าวหยงกาเส็ม อ่าวต้นไทร อ่าวโล๊ะบาเกา อ่าวผักหนาม อ่าวรันตี อ่าวบิเล๊ะ อ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซาม

ลักษณะเด่นของหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีมีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 11.2 ตร.กม. เฉพาะเกาะพีพีดอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 9.408 ตร.กม. และมีประชาชนอาศัยอยู่ เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 7 - 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

              สภาพโดยทั่วไปของหมู่เกาะพีพี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยเฉพาะภูเขาหินปูนสูงชัน พื้นที่ราบและหาดทรายกระจายอยู่ทุกเกาะตลอดจนมีแนวปะการัง และสรรพชีวิตใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์ หาดทรายขาวสะอาด มีปลาทะเลชนิดต่างๆ หลากหลายสีสัน และจะมีแพลงตอนจำนวนมาก น้ำทะเลมีสีเขียวอมฟ้าใสงามดังมรกต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในความงดงามตามธรรมชาติจนได้รับการขนานนามว่าเป็น " มรกตแห่งอันดามันสวรรค์เกาะพีพี" เหมาะแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมทัศนียภาพทางทะเลเป็นอย่างดี

ลักษณะภูมิอากาศ
           อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้รับอิทธิพลลมมรสุมเขตร้อน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนตุลาคม มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ลักษณะภูมิอากาศจึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน จากต้นเดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม และฤดูร้อนจากต้นเดือนมกราคม-เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 17-37 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในรอบปีเฉลี่ยประมาณ 2,231 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม และน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์

สภาพทางด้านการเมือง การปกครอง และประชาชน

เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้นำชุมชน คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเป็นผู้ดูแลประชาชน โดยปกครองแบบระบบประชาธิปไตยคือ จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ตำบลอ่าวนาง มีกำนันนิยม ผิวดี เป็นกำนัน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี       นายมานพ กองข้าวเรียบ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านแหลมตง      นายเศรษฐวุฒิ บุญสพ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

สภาพเศรษฐกิจ

            ประชากรในเกาะพีพีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ ธุรกิจท่องเที่ยว ที่ติดต่อกับชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนในเกาะพีพี ประมง ค้าขาย ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

 

สถานบริการสาธารณสุข

ศูนย์แพทย์ชุมชน                        จำนวน                          1          แห่ง

คลินิกเอกชน                              จำนวน                          1          แห่ง

ร้านขายยา                                 จำนวน                                      ร้าน

           


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

(Root) 2008730-13-65311.jpg(Root) 2008730-13-65302.jpg(Root) 2008730-13-65288.jpg(Root) 2008730-13-65320.jpg

  

 

 

                                
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 7,577 Today: 6 PageView/Month: 33

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...